BASIC

1.499.000VNĐ
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Khắc dấu tròn
  • Đăng bố cáo, công bố mẫu dấu
  • Sổ điều lệ, sổ cổ đông
  • Hồ sơ khai thuế ban đầu
  • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo
  • Bảng hiệu công ty (25 x 35 cm)
  • Thiết bị chữ ký số (Token)
  • Hóa đơn điện tử
  • Dấu hộp chức danh, dấu tên giám đốc
  • Thiết kế Logo công ty
  • Miễn phí 03 tháng dịch vụ kế toán

PREMIUM

2.090.000VNĐ
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Khắc dấu tròn
  • Đăng bố cáo, công bố mẫu dấu
  • Sổ điều lệ, sổ cổ đông
  • Hồ sơ khai thuế ban đầu
  • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo
  • Bảng hiệu công ty (25 x 35 cm)
  • Thiết bị chữ ký số (Token)
  • Hóa đơn điện tử
  • Dấu hộp chức danh, dấu tên giám đốc
  • Thiết kế Logo công ty
  • Miễn phí 03 tháng dịch vụ kế toán

BUSINESS

3.299.000VNĐ
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Khắc dấu tròn
  • Đăng bố cáo, công bố mẫu dấu
  • Sổ điều lệ, sổ cổ đông
  • Hồ sơ khai thuế ban đầu
  • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo
  • Bảng hiệu công ty (25 x 35 cm)
  • Thiết bị chữ ký số (Token)(12 tháng)
  • Hóa đơn điện tử
  • Dấu hộp chức danh, dấu tên giám đốc
  • Thiết kế Logo công ty
  • Miễn phí 03 tháng dịch vụ kế toán

BUSINESS PRO

5.699.000VNĐ
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Khắc dấu tròn
  • Đăng bố cáo, công bố mẫu dấu
  • Sổ điều lệ, sổ cổ đông
  • Hồ sơ khai thuế ban đầu
  • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo
  • Bảng hiệu công ty (25 x 35 cm)
  • Thiết bị chữ ký số (Token)(24 tháng)
  • Hóa đơn điện tử (300 số)
  • Dấu hộp chức danh, dấu tên giám đốc
  • Thiết kế Logo công ty
  • Miễn phí 03 tháng dịch vụ kế toán

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.