BLOGDoanh nghiệp nước ngoàiLao động-Work Permit Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ

Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ

Để tài liệu có giá trị lưu hành tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP về Chứng nhận, Hợp pháp hóa lãnh sự phải có dấu của cơ quan ngoại giao tại nước muốn lưu hành.

Chi tiết
Doanh Nghiệp Trong Nước Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết