Lao động-Work Permit Người nước ngoài làm việc không có giấy phép work permit, lao động nước ngoài sẽ bị trục xuất về nước. Xử phạt lao động, xử phạt hành chính

Xử phạt doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài trái phép

Theo quy định của Luật lao động 2012 và Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về việc xử phạt hành chính đối với lĩnh vực Lao động. Ngoài xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp (người sử dụng lao động), doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng nếu vi phạm các quy định tại Nghị định này.

Chi tiết
BLOGDoanh nghiệp nước ngoàiLao động-Work Permit Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ

Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ

Để tài liệu có giá trị lưu hành tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP về Chứng nhận, Hợp pháp hóa lãnh sự phải có dấu của cơ quan ngoại giao tại nước muốn lưu hành.

Chi tiết