• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
  • Tầng 1, Tòa nhà GIC, 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh, HCM

07777 23283 - (028) 3510 1088

Blog

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 là điều cần thiết và quan trọng. Vì vậy chúng tôi sẽ chia sẻ đến các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm hoặc lần đầu tiên thực hiện thủ tục này. Thủ tục bổ sung ngành nghề tuy đơn giản nhưng

Chi tiết »
Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Khi kinh doanh thêm một lĩnh vực mới bắt buộc phải bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH vào giấy phép. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị thông tin cũng như những lưu ý sau đây. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi tiết »
Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể tại TPHCM

Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cá thể/Kinh doanh gia đình. Có quyền thay đổi các thông tin đã đăng ký với có quan nhà nước như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ, thành viên góp vốn…  Khi hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh. Mặc dù trong cùng địa bàn

Chi tiết »
Cách xử lý hoá đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Vì sao phải thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn? Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn của công ty. Sẽ làm cho một số các giấy tờ nội bộ công ty phải tiến hành việc điều chỉnh  khớp với thông tin đã thay đổi

Chi tiết »

Thay đổi địa chỉ kinh doanh cần thủ tục gì

Theo điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC có quy định như sau: “Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi

Chi tiết »
Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận

Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận

Thế nào là thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận? Để thuận tiện cho công việc. Nhiều doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ làm việc của trụ sở chính sang quận khác. Đồng thời bắt buộc phải thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận. Bởi vì vậy,

Chi tiết »

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 là điều cần thiết và quan trọng. Vì vậy chúng tôi sẽ chia sẻ đến các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm hoặc lần đầu tiên thực hiện thủ tục này. Thủ tục bổ sung ngành nghề tuy đơn giản nhưng

Chi tiết »
Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Khi kinh doanh thêm một lĩnh vực mới bắt buộc phải bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH vào giấy phép. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị thông tin cũng như những lưu ý sau đây. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi tiết »
Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể tại TPHCM

Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cá thể/Kinh doanh gia đình. Có quyền thay đổi các thông tin đã đăng ký với có quan nhà nước như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ, thành viên góp vốn…  Khi hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh. Mặc dù trong cùng địa bàn

Chi tiết »
Cách xử lý hoá đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn

Vì sao phải thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn? Việc thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn của công ty. Sẽ làm cho một số các giấy tờ nội bộ công ty phải tiến hành việc điều chỉnh  khớp với thông tin đã thay đổi

Chi tiết »

Thay đổi địa chỉ kinh doanh cần thủ tục gì

Theo điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC có quy định như sau: “Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi

Chi tiết »
Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận

Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận

Thế nào là thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận? Để thuận tiện cho công việc. Nhiều doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ làm việc của trụ sở chính sang quận khác. Đồng thời bắt buộc phải thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận. Bởi vì vậy,

Chi tiết »
Scroll to Top