Lao động-Work PermitXuất Nhập Cảnh Cách để người nước ngoài xin visa ở việt nam lâu nhất, dễ dàng gia hạn visa hoặc làm thẻ tạm trú, nhập cảnh. Visa đầu tư, visa TT, ...

Cách Để Người Nước Ngoài Xin Visa Ở Việt Nam Lâu Nhất

Người có quốc tịch nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có visa (visa đầu tư, visa du lịch, thẻ tạm trú,…). Trừ những trường hợp người nước ngoài thuộc những quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh theo quy định. Thông thường, visa miễn thị thực hoặc visa du lịch chỉ…

Chi tiết
Doanh nghiệp nước ngoài Công ty nước ngoài hoặc thương nhân nước ngoài muốn đầu tư như thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoặc thành lập công ty

Nhà đầu tư nước ngoài nên đầu tư theo hình thức nào vào Việt Nam

Chi nhánh công ty nước ngoài, Văn phòng đại diện hoặc công ty 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh vốn nước ngoài là những hình thức đầu tư cơ bản vào Việt Nam dành cho Nhà đầu tư nước ngoài hay thương nhân nước ngoài. Tuy nhiên, mỗi hình thức đầu tư đều có…

Chi tiết
Doanh nghiệp nước ngoài Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài được cấp lại trong trường hợp thay đổi địa chỉ, bị mất hoặc hư hỏng. Thương nhân phải làm thủ tục cấp lại giấy phép

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài được cấp lại trong trường hợp: Thương nhân chuyển địa chỉ Văn phòng đến một Tỉnh/TP khác; hoặc bị mất, cháy, hư hỏng đến đến không thể sử dụng được. Thương nhân phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn…

Chi tiết
Doanh nghiệp nước ngoài Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Trước ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hết hạn. Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn và gửi đến cơ quan cấp phép để làm thủ tục gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện. Trường hợp thương nhân làm thủ tục sau khi…

Chi tiết
Doanh nghiệp nước ngoài Thay đổi địa chỉ trên giấy phép Văn phòng đại diện hoặc địa chỉ của thương nhân nước ngoài thì phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ và điều chỉnh giấy phép

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Đại Diện Thương Nhân Nước Ngoài

Địa chỉ đăng ký hoạt động của Văn phòng được ghi rõ trên Giấy phép đã được cấp. Trường hợp thương nhân nước ngoài sau khi chuyển sang địa chỉ mới phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép văn phòng đại diện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thay đổi. Sau đây,…

Chi tiết