Lệ Phí Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất

Kể từ ngày Thông tư số 25/2021/TT-BTC được ban hành để điều chỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Quy định về Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người …

Lệ Phí Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất Xem chi tiết »