Cập Nhật Mức Thu Lệ Phí Làm Passport – Hộ Chiếu Việt Nam Năm 2022

Cập nhật thay đổi về mức thu lệ phí làm passport (hộ chiếu) cho công dân Việt Nam được Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh … Đọc tiếp Cập Nhật Mức Thu Lệ Phí Làm Passport – Hộ Chiếu Việt Nam Năm 2022