Danh Sách Cơ Sở KCB Cho Người Nước Ngoài Xin Giấy Phép Lao Động (Work Permit)

Theo quy định tại Luật Lao động 2012, Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Điều kiện để người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động (Work Permit), phải có đầy đủ sức khỏe để làm việc. Và phải được khám sức khỏe tại các […]

Danh Sách Cơ Sở KCB Cho Người Nước Ngoài Xin Giấy Phép Lao Động (Work Permit) Xem chi tiết »