Thay đổi bổ sung mục tiêu dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mục tiêu dự án là định hướng, kế hoạch mà nhà đầu tư đặt ra và cần phải đạt được khi thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, vì những lý do khách quan và cả chủ quan, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, thay đổi […]

Thay đổi bổ sung mục tiêu dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Xem chi tiết »