Cá Nhân Là Người Nước Ngoài Mở Công Ty Tại Việt Nam Như Thế Nào

Luật Đầu Tư 2014 không có quy định hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam Nhà đầu tư có thể đăng ký sở hữu vốn góp dưới hình thức cá nhân hoặc tổ chức.

Cá Nhân Là Người Nước Ngoài Mở Công Ty Tại Việt Nam Như Thế Nào Xem chi tiết »