Video Hướng dẫn cách điền mẫu NA2 Online Xin Công Văn Nhập cảnh

Mẫu NA2 là đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam. Mẫu NA2 được áp dụng cho các tổ chức, công ty bảo lãnh đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp Visa Việt Nam cho người nước ngoài. Để có mã vạch của cục xuất nhập cảnh, bạn cần […]

Video Hướng dẫn cách điền mẫu NA2 Online Xin Công Văn Nhập cảnh Xem chi tiết »