Thủ tục cấp lại work permit

Có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng phải cấp lại work permit (giấy phép lao động) cho người nước ngoài. Chẳng hạn, thay đổi số hộ chiếu, do thay đổi địa chỉ công ty, do thay đổi tên công ty, bị mất hoặc hư hỏng…Luật Bistax có bài tổng hợp về thủ […]

Thủ tục cấp lại work permit Xem chi tiết »