Cập nhật chi phí làm work permit cho người nước ngoài

Work permit là giấy tờ được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Lao động nước ngoài được xem là hợp lệ khi đã được cơ quan cấp phép cấp làm Work permit. Tuy nhiên, thủ tục để làm Work permit mất khá nhiều thời gian nếu như đó không phải chuyên …

Cập nhật chi phí làm work permit cho người nước ngoài Xem chi tiết »