Cập nhật chi phí làm work permit cho người nước ngoài năm 2024

Work permit là giấy tờ được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Lao động nước ngoài được xem là hợp lệ khi đã được cơ quan cấp phép Work permit. Chi phí làm work permit cũng được doanh nghiệp tuyển dụng hết sức quan tâm. Khi biết được chi phí làm […]

Cập nhật chi phí làm work permit cho người nước ngoài năm 2024 Xem chi tiết »