Danh mục các ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh

Trước khi thành lập công ty, bạn phải xác định xem ngành nghề mà bạn kinh doanh có nằm trong danh sách yêu cầu cần có chứng chỉ hành nghề hay không. Chứng chỉ hành nghề không phải là giấy chứng nhận về chuyên môn của người hành nghề. Mà là văn bản do cơ […]

Danh mục các ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh Xem chi tiết »