Dịch Vụ Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Tại TP HCM

Dịch vụ hợp pháp hoá lãnh sự là hoạt động thực hiện thủ tục xin xác thực của tổ chức được uỷ quyền tại cơ quan có thẩm quyền nhằm chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận […]

Dịch Vụ Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Tại TP HCM Xem chi tiết »