Dịch vụ chuyển đổi mục đích Visa cho người nước ngoài

Tuỳ thuộc vào mục đích lưu trú, người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam có thể chuyển đối hình thức Visa từ các ký hiệu khác sang ký hiệu: ĐT, LĐ, TT. Tổ chức và cá nhân bảo lãnh cần thực hiện chuyển đổi mục đích visa với cơ quan quản lý nhà […]

Dịch vụ chuyển đổi mục đích Visa cho người nước ngoài Xem chi tiết »