Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, nhà đầu tư nắm giữ cổ phần gọi là cổ đông. Một nhà đầu tư khi góp vốn vào một công ty thì điều mà chắc hẳn tất cả các nhà […]

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Xem chi tiết »