Thủ tục xin giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm

Công bố lưu hành mỹ phẩm là việc mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm tiến hành các thủ tục tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế để sản phẩm được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ […]

Thủ tục xin giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm Xem chi tiết »