Thành Lập Công Ty Liên Doanh Vốn Nước Ngoài

Công ty Liên doanh được hình thành bởi nhiều nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài. Được liên kết với nhau thông qua những thỏa thuận về hợp tác kinh doanh (BCC), hoặc phân chia theo lợi nhuận tỷ lệ vốn góp.

Thành Lập Công Ty Liên Doanh Vốn Nước Ngoài Xem chi tiết »