Dịch Vụ Chuyên Tư Vấn Thành Lập Công Ty Vốn FDI

FDI là cụm từ được viết tắt từ Foreign Direct Investment trong tiếng Anh, có nghĩa là Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Là hình thức đầu tư của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Dịch Vụ Chuyên Tư Vấn Thành Lập Công Ty Vốn FDI Xem chi tiết »