Công ty vốn nước ngoài có bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đầu tư?

Đối với trường hợp công ty có nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài, bắt buộc phải thực hiện đăng ký hoạt động theo Luật đầu tư. Tuy nhiên, không phải công ty nào có vốn nước ngoài cũng phải làm thủ tục xin giấy phép đầu tư.

Công ty vốn nước ngoài có bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đầu tư? Xem chi tiết »