Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký mã vạch cho sản phẩm

Mã số, mã vạch là công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động về hàng hóa, sản phẩm dựa trên việc ấn định cho đối tượng cần phân định (bằng cách sử dụng máy in mã vạch) và thể hiện mã đó dạng vạch để thiết bị, cụ thể là máy quét …

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký mã vạch cho sản phẩm Xem chi tiết »