Đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia để đăng ký các thủ tục hành chính như đổi giấy phép lái xe, nộp thuế điện tử….Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ […]

Đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia Xem chi tiết »