Đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật mới

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Như vậy, so với luật doanh nghiệp 2014, thì luật mới này đã bổ sung và bỏ bớt những qui định nào. Luật Bistax tóm tắt 10 điểm mới về đăng ký thành lập doanh nghiệp …

Đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật mới Xem chi tiết »