Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn bằng tiền mặt hay không

Đầu tư góp vốn được hiểu là việc một nhà đầu tư góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của một công ty nào đó. Trường hợp góp vốn thuộc vào hai trường hợp sau đây, một là thành lập công ty doanh nghiệp mới, hai là góp thêm vốn đầu tư.  Để […]

Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn bằng tiền mặt hay không Xem chi tiết »