Dịch Vụ Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam khi đến làm việc hoặc thăm thân,… để có thể lưu trú tại Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết thời gian ghi trên thẻ thì cần phải làm thủ tục xin cấp gia hạn thẻ tạm trú để có […]

Dịch Vụ Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »