Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ

Để tài liệu có giá trị lưu hành tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP về Chứng nhận, Hợp pháp hóa lãnh sự phải có dấu của cơ quan ngoại giao tại nước muốn lưu hành.