Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ

Để tài liệu có giá trị lưu hành tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP về Chứng nhận, Hợp pháp hóa lãnh sự phải có dấu của cơ quan ngoại giao tại nước muốn lưu hành.

Dịch Vụ Xin Dấu Chứng Nhận Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Tại Sở Ngoại Vụ Xem chi tiết »