• 08:00 – 11h30 AM, 13h00 – 17:00 PM
  • Tầng 1, Tòa nhà GIC, 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh, HCM

07777 23283 (24/24)
(028) 3510 1088 (24/7)

tuvan@bistax.vn
cskh@bistax.vn

điều chỉnh giấy phép đầu tư

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư thường liên quan đến việc điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư đã đăng ký ban đầu như mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, góp vốn, thời gian thực hiện dự án đầu tư. Dù có thay đổi điều chỉnh nội dung nào thì

Scroll to Top