Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được nới lỏng

Tại Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 mới được ban hành nêu rõ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động, chuyên gia. Trong tháng 9, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương thực […]

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được nới lỏng Xem chi tiết »