Lưu ý khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài

Trong quan hệ lao động, có những trường hợp người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động và quan hệ với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng vậy. Người nước ngoài khi làm việc trên lãnh thổ của Việt Nam …

Lưu ý khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài Xem chi tiết »