Những điều cần biết khi đứng tên công ty cho người nước ngoài

Để tránh những vướng mắc pháp lý khi đăng ký đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài thường “nhờ/thuê” người Việt đứng tên làm giám đốc của công ty hộ họ. Như vậy, việc đứng tên cho cho người nước ngoài có đúng luật hay […]

Những điều cần biết khi đứng tên công ty cho người nước ngoài Xem chi tiết »