Thủ Tục Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, và có thời hạn hoạt động dự án. Khi gần hết thời hạn hoạt động, Nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn thêm để tiếp tục thực hiện dự án thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy chứng […]

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Xem chi tiết »