Cách Gia Hạn Thời Hạn Hoạt Động Dự Án Đầu Tư Công Ty Vốn Nước Ngoài

Sau khi hết thời hạn thực hiện dự án như đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu tiếp tục có nhu cầu thực hiện tiếp dự án, công ty phải làm thủ tục đăng ký gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Cách Gia Hạn Thời Hạn Hoạt Động Dự Án Đầu Tư Công Ty Vốn Nước Ngoài Xem chi tiết »