Điều kiện – Hồ sơ – Cách Đăng Ký Giảm Trừ Gia Cảnh Online

Nhằm giúp giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân khi trong gia đình có nhiều người phụ thuộc. Qui định về đối tượng để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như thế nào và điều kiện ra sao? Để có thể đăng ký người phụ thuộc giảm trừ […]

Điều kiện – Hồ sơ – Cách Đăng Ký Giảm Trừ Gia Cảnh Online Xem chi tiết »