Giáo viên có được thành lập doanh nghiệp? Có thể tham gia kinh doanh dưới hình thức nào?

Pháp luật nước ta luôn khuyến khích các cá nhân, tổ chức kinh doanh làm giàu cho đất nước. Nhưng, không phải vì thế mà mọi cá nhân tổ chức đều được phép thành lập cơ sở kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp. Chủ thể được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp được […]

Giáo viên có được thành lập doanh nghiệp? Có thể tham gia kinh doanh dưới hình thức nào? Xem chi tiết »