Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2024

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang được các chính phủ và một số doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang có xu hướng tăng cả về qui mô và số lượng. Theo qui định về luật đầu tư năm 2020 và các văn bản […]

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2024 Xem chi tiết »