Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm

Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm. Thực phẩm sau quá trình sản xuất đến tay người tiêu dùng có thể được dùng […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm Xem chi tiết »