Tải Mẫu giấy thông hành, giấy đi đường mùa covid

Mẫu giấy thông hành, giấy đi đường được nhiều tỉnh thành trên cả nước có khu vực ca nhiễm phức tạp. Để thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 17, nhằm hạn chế sự đi lại và tiếp xúc của người dân để giảm sự lây […]

Tải Mẫu giấy thông hành, giấy đi đường mùa covid Xem chi tiết »