Thủ Tục Khám Sức Khoẻ Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài

Thủ tục bắt buộc chung cho người nước ngoài muốn làm work permit hoặc đăng ký tạm trú tại Việt Nam là cần phải có giấy khám sức khoẻ. Vậy khám sức khoẻ để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cần lưu ý những gì? Những lưu ý khi khám sức khỏe […]

Thủ Tục Khám Sức Khoẻ Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »