Dịch Vụ Xin Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngoài việc đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Điều 34 Luật an toàn thực phẩm năm 2010, phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép an toàn thực phẩm để người tiêu dùng có […]

Dịch Vụ Xin Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Xem chi tiết »