Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Cho Công Ty Có Vốn Nước Ngoài

Công ty vốn nước ngoài được kinh doanh bán buôn tất cả các mặt hàng pháp luật không cấm. Tuy nhiên việc bán lẻ đến tay người tiêu dùng cần phải tuân theo quy định quản lý nhà nước về phân phối bán lẻ, hàng hóa kinh doanh phù hợp với nội dung đăng ký …

Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Cho Công Ty Có Vốn Nước Ngoài Xem chi tiết »