Thủ tục xin giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vai trò nhà quản lý phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 24, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020.  Tuy với vai trò có chức danh là Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, Trưởng văn phòng đại diện… , thì nhà […]

Thủ tục xin giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài Xem chi tiết »