Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Lao Động Khi Đổi Vị Trí Công Việc

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 thì trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động còn thời hạn nhưng muốn thay đổi vị trí công việc được xem là trường hợp đặc biệt. Khi thuộc trường hợp […]

Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Lao Động Khi Đổi Vị Trí Công Việc Xem chi tiết »