Giấy phép hoạt động mở phòng khám tư nhân đa khoa và chuyên khoa

Dịch vụ khám, chữa bệnh nói chung hay hoạt động phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa nói riêng đều thuộc nhóm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi đăng ký thành lập và hoạt động. Chính vì thế, việc mở phòng khám tư nhân nhìn chung phức tạp hơn so với các …

Giấy phép hoạt động mở phòng khám tư nhân đa khoa và chuyên khoa Xem chi tiết »