Góp vốn quyền sử dụng đất là gì? Qui định về góp vốn quyền sử dụng đất để thành lập công ty

Bất động sản là tài sản sở hữu riêng của một người hoặc một nhóm người. Quyền sử dụng đất được xem là tài sản góp vốn đặc biệt. Khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất chúng ta không chỉ phải đáp ứng các quy định về luật doanh nghiệp, đầu tư mà còn […]

Góp vốn quyền sử dụng đất là gì? Qui định về góp vốn quyền sử dụng đất để thành lập công ty Xem chi tiết »