Hàng miễn thuế là gì? Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Kinh doanh hàng miễn thuế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh hàng miễn thuế chịu sự quản lý của Tổng cục hải quan, để kinh doanh hợp pháp cần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể và giấy […]

Hàng miễn thuế là gì? Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Xem chi tiết »