Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đăng Ký Tờ Khai Làm Thủ Tục Hộ Chiếu Online

Nhằm giảm tải bớt qui trình và thủ tục tại cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh/thành phố. Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến online, trong đó, thủ tục làm hộ chiếu online cũng đang được đẩy mạnh. Luật Bistax có bài viết chia sẻ về cách đăng ký thủ …

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đăng Ký Tờ Khai Làm Thủ Tục Hộ Chiếu Online Xem chi tiết »