Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đăng Ký Làm Hộ Chiếu Online Gắn Chip

Nhằm giảm tải bớt qui trình và thủ tục tại cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh/thành phố. Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến online, trong đó, thủ tục làm hộ chiếu online cũng đang được đẩy mạnh. Luật Bistax có bài viết chia sẻ về cách đăng ký thủ […]

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đăng Ký Làm Hộ Chiếu Online Gắn Chip Xem chi tiết »