Thủ Tục Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh – Giấy tờ cần chuẩn bị

Giấy phép kinh doanh là văn bản hoặc bản điện tử được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp hoặc Chủ hộ kinh doanh. Trên đó ghi lại những thông tin mà người sở hữu đã đăng ký.