Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gồm những gì?

Đối với một số ngành nghề có điều kiện theo qui định cần có thêm Giấy phép kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Vì thế, doanh nghiệp cần nắm rõ ngành nghề của mình có nằm trong danh sách các ngành nghề có điều kiện hay không? Nếu có, thì hồ sơ […]

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gồm những gì? Xem chi tiết »