Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gồm những gì?

Để có thể thành lập công ty, việc đầu tiên là bạn phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Hồ sơ để đăng ký giấy phép kinh doanh tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký có sự khác nhau. Bạn cần xác định được đúng loại hình doanh nghiệp mà …

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gồm những gì? Xem chi tiết »