Hoá đơn khống là gì? Xuất hoá đơn Khống sẽ bị phạt như thế nào?

Hóa đơn khống là hóa đơn ghi các việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ nội dung của hóa đơn. Hoá đơn như thế nào gọi là hoá đơn khống? Xử phạt như thế nào khi xuất hoá đơn khống? Hóa đơn như thế nào được coi …

Hoá đơn khống là gì? Xuất hoá đơn Khống sẽ bị phạt như thế nào? Xem chi tiết »